تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

میزان نقدینگی ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شد

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان شهریور سال جاری را ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۰.۵ درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۰.۵ درصدی نقدینگی نسبت به پایان شهریور سال گذشته است.

این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۱۷ درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه امسال ۷.۸۳۹ بوده که ۰.۷ درصد نسبت به شهریور سال گذشته افزایش داشته است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریورماه به ۶۶۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۲۰.۵ درصدی در این سال است.

همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۰.۶ درصد رشد نسبت به شهریور سال قبل ۱۹۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۱.۴ درصد کاهش به ۱۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۸۸.۸ درصد رشد نسبت به پایان شهریور سال قبل همراه بوده و به ۱۳۷۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۶.۵ درصد افزایش به ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۴.۵ درصد افزایش نسبت به شهریور سال گذشته به ۴۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان شهریور ۱۴۰۰ با ۱.۴ درصد افت به ۱۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان شهریور ۱۴۰۰ معادل ۱۹۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۶۳.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۸۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که ۴۷.۶ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۳۷۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که به نسبت شهریور سال گذشته دارای ۵۱ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۱۳.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

براساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان شهریور ۱۴۰۰ معادل ۳۴۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۷۶.۶ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان است که ۴۵ درصد رشد دارد.

همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۷.۳ هزار میلیارد تومان است که معادل ۶ درصد نسبت به پایان شهریور سال گذشته افزایش داشته است.

منبع ایسنا
مطالب مشابه