تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

۳۹ پله ایران در شاخص نوآوری جهانی رشد کرده است

ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۴ کشور دنیا رتبه ۶۶ را داشت که در سال ۲۰۱۸ به ۸۹ در بین ۱۴۰ کشور رسید.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر ، سال ۲۰۱۲ ایران در شاخص آزادی اقتصادی در بین ۱۸۵ رتبه ۱۷۱ را ثبت کرد، اما این جایگاه در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۰ کشور جهان با بهبود ۱۵ پله ای به رتبه ۱۵۶ رسید که در مدت (سالهای ۹۷- ۱۳۹۱ ) مورد بررسی، ایران شرایط مناسبتری در بین کشورهای مورد ارزیابی جهان بدست آورده است.

ارتقا در شاخص سهولت کسب و کار

براساس جداول مورد بررسی، در سال ۲۰۱۲ ایران در بین ۱۸۳ کشور در شاخص سهولت کسب و کار رتبه ۱۴۴ را از آن خود ساخته بود، اما در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور رسید که در واقع بهبود ۲۰ رتبه ای را بدست آوردیم.همچنین در این شاخص داده های سال ۲۰۱۹ نیز درج شده که ایران در بین ۱۹۰ کشور جهان رتبه ۱۲۸ را دارد.

صعود ۳۹ پله ای در نوآوری جهانی

جمهوری اسلامی در شاخص نوآوری جهانی سال ۲۰۱۲ به جایگاه ۱۰۴ در بین ۱۴۳ کشور جهان رسیده بود، اما در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۲۶ کشور به ۶۵ رسید، البته این آمار نشان می دهد که تعداد ۱۷ کشور در بررسی سال گذشته میلادی مورد محاسبه قرار نگرفته اند.بهرحال ایران در این بخش در مقایسه با سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۳۹ پله صعود داشته است.

بهبود هشت رتبه ای رفاه لگاتوم

ارزیابی انجام شده در شاخص رفاه لگاتوم ( موسسه بین المللی لگاتوم سطح رفاه کشورها را اندازه گیری می کند) ایران در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۱۶ را در بین ۱۴۹ کشور بدست آورده بود، اما در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۴۹ کشور مورد بررسی به جایگاه ۱۰۸ رسید.داده های درج شده حاکی از بهبود هشت پلیه ای کشورمان در این شاخص دارد.

موسسه لگاتوم در ارزیابی خود ۹ شاخص فرعی را مورد نظر قرار می دهد که اقتصاد، کارآفرینی و فرصت، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، آزادی فردی، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، محیط زیست مجموع این رده های سنجش است.

منبع ایرنا