تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

تاثیر این روزهای بورس بر بازار اجاره مسکن

با وجود اینکه بازار سرمایه در روزهای اخیر، با افت تاریخی شاخص مواجه شده است، اما در عین حال هنوز تمایل موجران به دریافت ودیعه بیشتر در ازای اجاره ماهانه کمتر پا بر جاست و تغییری در قیمت‌های پیشنهادی فایل‌های اجاری از سوی آنها صورت نگرفته است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، رفتار سنتی موجران در ماه‌های اخیر تغییر کرده و تمایلشان به دریافت اجاره‌بهای ماهانه بیشتر در ازای دریافت ودیعه کمتر وارونه شده است به نحوی که به افزایش وزن رهن نسبت به اجاره یا حتی انعقاد قراردادهای رهن کامل با مستاجران روی آورده‌اند.

این اتفاق از بهار امسال در بازار مشهود شده و در تابستان با افزایش عرضه در بازار اجاره، اوج گرفته است به نحوی که در روزهای اخیر تقریبا از هر دو فایل اجاری در موتورهای جست و جوی ملکی، یکی رهن کامل بوده یا دو سوم ارزش اجاری ملک به‌صورت ودیعه پیشنهاد شده است تا وزن اجاره ماهانه کاهش یابد.

در همین رابطه

بازار سهام سبز شد

این وضعیت که تحت تاثیر رونق بی‌سابقه بورس رخ داده و به موجران انگیزه داده از خیر دریافت اجاره ماهانه بگذرند و به رهن کامل بسنده کنند، با وجود افت شاخص بورس در روزهای اخیر هنوز تغییری نکرده است.

افزایش فایل‌های رهن کامل در بازار اجاره در مجموع به نفع مستاجران ارزیابی می‌شود، مگر اینکه آنها نیز ترجیح دهند پس‌انداز یا بخشی از ودیعه خود را به سرمایه‌گذاری در بورس اختصاص دهند. نااطمینانی ایجاد شده نسبت به آینده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بورس طی روزهای اخیر ممکن است آثار خود را در روزهای آینده در بازار مسکن نشان دهد و برخی موجران قیمت‌های اعلامی خود را برای رهن کامل یا وزن بیشتر رهن نسبت به اجاره تغییر داده و به ذائقه سنتی خود روی بیاورند.

بنابراین به نظر می‌رسد مادامی که فایل‌های رهن کامل در بازار پرتعداد است، فرصت برای جست و جو و عقد قرارداد برای مستاجران فراهم است تا از پرداخت اجاره‌های ماهانه سنگین معاف شوند.

منبع دنیای اقتصاد
مطالب مشابه