تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

جمع آوری تعدادی از خودروهای قاچاق از نمایشگاه‌های تهران

در روزهای گذشته تعداد (محدودی) از خودروهای ثبت سفارش جعلی ترخیص شده از گمرکات سراسر کشور، از برخی نمایشگاههای تهران جمع‌آوری شد.

بر اساس اعلام گمرک در پرونده فساد ثبت سفارشهای فاقد اعتبار خودرو در سالهای ۹۵ و ۹۶ حداقل ۱۹۰۰ خودور از ۶۴۸۱ خودرو وارد شده به گمرکات که فاقد ثبت سفارش واقعی بوده اند از گمرکات ترخیص شده اند.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، دفتر جرائم سازمان یافته گمرک نیز فروردین ماه سال جاری از ۱۳ گمرکی که این خودروها در آنها قرار داشته و یا ترخیص شده بودند خواسته بود فرایند اعلام جرم قاچاق را بر اساس بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای خودروهای مذکور انجام دهند.

هنوز وزیر اقتصاد به مردم گزارشی در خصوص نتیجه  اعلام جرم این خوردوها ارائه نکرده است. این در حالی است که در دور جدید اطلاع رسانی در خصوص این فساد اطلاعات مهمی در باره شرکتها و اشخاص واردکننده که از ثبتهای فاقد اعتبار استفاده کرده اند مطرح شده است.

همچنین برخی خبرها از جمع آوری تعداد محدودی از خودروهای ترخیص شده و پلاک نشده که در نمایشگاههای تهران قرار داشتند خبر میدهند. بر این اساس در روزهای گذشته ظاهرا تعداد محدودی خودرو فاقد ثبت سفارش معتبر ترخیص شده که هنوز پلاک نشده بودند از برخی نمایشگاههای تهران جمع آوری شده است.

مطالب مشابه