تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

قیمت مسکن در یک سال گذشته ۸۵ درصد رشد داشته است