تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

لزوم مهرورزی در روزگار کرونا

ضعیفان جامعه در بحران اقتصادی و کرونا چه می کنند ؟

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، کمی اندیشیدن در این مقوله ، شاید تلنگری بر وجدانمان باشد تا از خواب شیرین خودمحوری بیدار شده و دلمان به درد آمده و آستین همت را برای خدمت و یاری رساندن به محرومان و ضعیفان جامعه بالا بزنیم ، بلکه شاید گوشه ای از کار را گرفته و کاری کرده باشیم .

خوب می دانیم که در این شرایط بد اقتصادی

که می توان گفت اقتصاد کشور تا حدود زیادی در حالت نیمه جان به سر می برد و نیز برخی بی تدبیری ها و سودجویی ها این وضعیت را به وجود آورده است ، لذا بایستی دلسوزانه اندیشید و دست به کار و دل به مدد حق سپرده و پای عمل را به میان کشید و فکری به حال آنهایی کنیم که در این بحران کرونا ویروس ، هیچ منبع درآمدی ندارند و مجبورند از طریق روزمزدی و شغل های کاذب به سختی تمام اموراتشان را بگذرانند، فکری به وضعیت ناگوار معیشتی اقشار ضعیف جامعه و به قول معروف آنهایی که کم آورده اند و زیر بار سنگین اقتصادی، دیگر توانی برایشان نمانده و در حال نابود شدن هستند ، بکنیم .

بی تفاوتی برخی از مدیران و اقشار مرفه جامعه ، باعث شده که شکاف طبقاتی زیادی ایجاد شود تا آنها نتوانند درک صحیحی از وضعیت اقتصادی فرودستان داشته باشند و دیگر اینکه این شکاف در بدنه جامعه باعث شده که قشر مرفه و تا حدود زیادی «بی درد » جامعه ، فقط منفعت طلبی و آسایش خود را در نظر گرفته و دیگر مجالی برای فکر کردن به طبقه پایین دست خود نداشته باشند!! در صورتی که چرخه اقتصاد ما با همت همین طبقه فرو دست جامعه فعالیت می کند ؛ همان هایی که مانند همه ثروتمندان جامعه و افراد مرفه ، فرزندانی دارند تا نیازهای زندگیشان را تامین کنند ؛ مگر فرزندان اقشار ضعیف و کم درآمد ، آرزوی زندگی بهتر و شایسته را ندارند !؟ مگر آنها هم دلشان نمی خواهد تغذیه سالم و عالی داشته باشند ؟! مگر آنها هم دوست ندارند که مانند مرفهین ، زندگی بدون دغدغه و آرامی را داشته باشند ؟! مگر آنها هم مثل همه فرزندان ما نباید زندگی کنند !؟

پس کمی حس انسان دوستی مان را به حرکت در آوریم و درهای محبتمان را باز کنیم و شروع به ساختن جامعه ای زیبا با فرهنگی انسان دوستانه کنیم . فقط کافی ست برای یک لحظه هم که شده خودمان را جای گروههای ضعیف و محروم جامعه قرار دهیم ، چرا که وقتی می گوییم «جامعه »، صحبت از کل افرادی می کنیم که در یک اجتماع با یکدیگر همزیستی می کنند ، پس تمام افراد این اجتماع که در واقع یک خانواده را تشکیل می دهند بایستی از حقوق صوری و معنوی به مساوات و برابری برخوردار باشند ، که البته می بینیم این طور نیست !
در این شرایطی که ویروس کرونا بیداد می کند و زندگی مادی مردم را تحت تأثیر قرار داده است ، بد نیست آنهایی که دستشان به دهانشان می رسد ، هر یک به مقدار وسعشان خانواده ای کم درآمد را تحت پوشش و حمایت مالی قرار دهند تا مگر بتوان مرهمی بر زخمهای جامعه و اقتصاد بیمار بود .

بدون شک کووید _۱۹ مشکلات بسیار بزرگی را در جهان به وجود آورده است و در واقع اختلال در نظام مالی دنیا ایجاد کرده است و همچنین منجر به فاجعه انسانی شده است ، اما بیاییم و از این اتفاقات درس گرفته و از قلمروی نفس و خودکامگی و خود محوری فاصله گرفته و در سرزمین مهربانی منزل اختیار کنیم و به هم بیندیشیم تا اصول انسان دوستی و مهرورزی در جامعه مان جا بیفتد و ذره ای از مهرورزیدن و همیاری نسبت به یکدیگر کوتاهی نکنیم.

شهراد شاهرخی طهرانی

نویسنده و شاعر

مطالب مشابه