تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

سازمان ملل متحد خشونت های جنسی در سودان جنوبی را بررسی می کند

خشونت جنسی گسترده در سودان جنوبی، فقط چند ماه پس از اینکه دو سیاستمدار برجسته کشور، تعهد تازه به صلح را امضا کردند ، در روز جمعه در کمیته حقوق بشر سازمان ملل در دستور کار کشور قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر به نقل از سازمان ملل متحد ، ماموریت تیم تحقیق و تفحص در مورد نقض حقوق بشر در جوانترین کشور جهان که از سال ۲۰۱۳ درگیر جنگ داخلی خونین است را بررسی خواهد کرد.

بارنی افکو، کمیسیونر از اوگاندا، اظهار داشت: که بدرفتاری های وحشتناکی با بسیاری از زنان در این منطقه صورت گرفته که بسیار تکان دهنده است، این کمیسیون تحقیقی در مورد این تخلفات انجام داده است که نتایج آن را در ماه مارس به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد.

در همین رابطه

در بخشی از این گزارش آمده است که ۶۵ درصد زنان و دختران سودان جنوبی حداقل یکبار مورد خشونت های جنسی قرار گرفته اند.

این کمیسیونر اظهار امیدواری کرد که رهبران سودان جنوبی اکنون می توانند فرصت هایی را که پس از توافق صلح به دست آمده است، به منظور جلوگیری از این دست خشونت ها، و همینطور بازگرداندن صلح و کمک به قربانیان بهره لازم راببرند.

مطالب مشابه