تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

وزیر خارجه عربستان سعودی برکنار شد

خبرگزاری دولتی سعودی از برکناری العاصف وزیر امور خارجه عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی ابراهیم العاصف به دستور پادشاه سعودی از مقام خود برکنار شد. خبرگزاری دولتی سعودی اطلاع داد که ابراهیم العاصف از مقام ریاست وزارت خارجه پادشاهی سعودی برکنار شد و به مقام وزیر دولتی و عضو شورای وزیران درآمد.

شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود برای مقام ریاست وزارت خارجه عربستان سعودی تعیین شد.

شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود به دستور پادشاه عربستان سعودی وزیر امور خارجه شد.

مطالب مشابه