تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

ابقای محسن هاشمی بر کرسی ریاست شورای شهر تهران

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۲۱ رای محسن هاشمی را به عنوان ریاست شورای شهر تهران در دومین سال دوره پنجم انتخاب کردند.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر ، در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران، اعضای این شورا انتخابات هیات رئیسه را در دستور کار خود دادند که در نخستین انتخابات ریاست شورای اسلامی شهر تهران تعیین می‌شود.

بر همین اساس محسن هاشمی در ابتدای برگزاری انتخابات هیات رئیسه گفت: یک سال از عمر شوراهای شهر تهران در دوره پنجم گذشت و اول شهریور ماه دوره هیات رئیسه فعلی به پایان رسید. لذا برابر قانون باید در اولین جلسه پس از این تاریخ انتخابات هیات رئیسه برگزار شود.

وی افزود: در جلسه هم اندیشی امروز این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیات رئیسه فعلی می‌تواند انتخابات هیات رئیسه را برابر قانون برگزار کند. برای این کار در ابتدا انتخابات ریاست شورا را برگزار خواهیم کرد.

برای انتخاب رییس شورای شهر اعضای شورا مجدد با ۲۱ رأی محسن هاشمی را به عنوان ریاست شورای شهر تهران انتخاب کردند.

سید ابراهیم امینی نیز تنها کاندیدای نایب رییسی شورای شهر تهران از میان ٢١رای أخذ شده با ۲۰ رأی انتخاب شد.

زهرا نژادبهرام و بهاره آروین نیز تنها کاندیداهای منشی شورا به ترتیب با  ٢٠و ١٩ رأی انتخاب شدند.

در همین رابطه
منبع ایسنا
مطالب مشابه