تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

افزایش ۳۱ درصدی درخواست ساخت‌وساز در پایتخت

در پروانه‌های صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در بهار امسال، احداث ۱۹ هزار و ۶۵۹ واحد مسکونی پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل مشابه پارسال ۳۱.۶درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر ، طبق اعلام مرکز آمار، در فصل بهار سال ١٣٩٧ تعداد ۱۹ هزار و ۶۵۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٣٠.١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣١.۶ درصد افزایش داشته است.

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های ساختمانی ۶.۴ واحد بوده است.

بر این اساس تعداد ٣٠۵۵ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل بهار ١٣٩٧ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴٢.١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣۴.۴ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل بهار ١٣٩٧ بالغ ‌بر ٣۵٣٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٢٩.٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣٢.٣ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌های ساختمانی در دوره‌ی مورد بررسی نیز حدود ١١۵٨ مترمربع بوده است.

در نیمه‌ اول سال ١٣٩۶ نیز تعداد ۳۳ هزار و ۷۰۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شد که نسبت به نیمه‌ اول سال ۱۳۹۵ حدود ٢.٨ درصد افزایش داشت. ‌متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۶.٩ واحد بوده است.

همچنین در نیمه‌ اول سال ١٣٩۶، تعداد ۴٩٠۴ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران صادرشد که نسبت به نیمه‌ اول سال ۱۳۹۵ حدود ١٧.٩ درصد افزایش را تجربه کرد.

مطالب مشابه