تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

تصویب کلیات طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

‌سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: کلیات طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در جلسه عصر امروز این کمیسیون تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، علی حدادی درباره جلسه عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون طرح جامع مدیریت شهری و روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.

وی بیان کرد: بررسی جزئیات طرح نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد و بر اساس ماده ۱۴۲ آئین نامه داخلی مجلس، جهت بررسی به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شد تا طرحی جامع تهیه شود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: هدف از تدوین طرح جامع مدیریت شهری و روستایی توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی، شهروندمداری و ایجاد محیط زیست سالم در سطح شهرها و روستاها است.

منبع مهر