تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

آسیب های فرهنگی و اجتماعی جوانان ،زمینه ساز بحران هویتی

انسان ها اساساً موجوداتی آسیب پذیر هستند که به شدت در معرض خطر آسیب های روحی و روانی و اجتماعی قرار گرفته و متأسفانه در قشر جوان ما بیشتر صدق می کند و به سرعت تحت تأثیر عوامل منفی محیط جامعه قرار می گیرند و‌ دچار آسیب می گردند .

پایگاه خبری اقتصادی معاصر، این که چرا بعضی از جوانان ما با ناهنجاری های فرهنگی رشد می کنند و‌دچار معضل و آسیب می شوند ،بایستی ریشه آن را ابتدا در خانواده افراد جستجو و سپس در عوامل بیرون از خانواده، درون جامعه و دوستان جستجو نمود . اصولا افراد ،مخصوصا جوانان در جامعه امروز با مدرنیته شدن و تغییر ارزش ها ،طبیعتا تغییر مسیر داده و به سوی گرایش های عجیب و غیر فرهنگ و عرف جامعه افتاده که با منطق و اندیشه فرهنگ و اصیل ایرانی و اجتماع همخوانی ندارد و ضد ارزش هاست . لذا ابتدا خانواده که کانون شکل گیری شخصیت در فرزندان است ،نقش مؤثری در تربیت فرزند و رشد و نمو ذهن و اندیشه های فرهنگی آنها دارند، چرا که ابتدا آنها هستند که بایستی ریشه نهال اندیشه فرزندانشان را با فرهنگ صحیح و اصیل آبیاری کرده و‌ محصول خوب و شایسته را تحویل جامعه دهند ،این والدین هستند که بایستی صحیح زیستن را به فرزندان بیاموزند و می توانند مدرس خوبی برای تربیت آنها باشند . و دیگر، نقش جامعه و‌محیط بیرون از خانواده می باشد که می تواند به سرعت در فکر و اندیشه و رفتار جوانان تأثیر گذاشته و در کل، اجتماع و فرهنگ اجتماعی را دچار بحران و تحول کند . در حقیقت محیط خانواده و محیط بیرون از آن ، نقش مؤثری در شکل گیری شخصیت افراد دارند. وقتی شخصیت ما با موسیقی اصیل ایرانی و زیبا شکل گرفت، این زیبایی در رفتار ما تأثیر مثبت گذاشته و رفتار و کردار ما در فرهنگ ما تأثیر خواهد گذاشت و این تأثیر گذاری زیبا و‌مناسب به بهبود ارزش ها و فرهنگ اصیل جامعه کمک خواهد کرد ؛ وقتی جامعه را به کتاب خواندن تشویق کنیم و این فرهنگ زیبا را در بین مردم رواج دهیم، به طور یقین می توان گفت که در آینده جامعه ای سعادتمند خواهیم داشت ، وقتی به ارزش ها و تاریخ باستان و کهن سرزمین مان اهمیت داده و‌ به آن افتخار کنیم و در صدد ترویج آشنایی با تاریخ و فرهنگ اصیل و باستانی سرزمین خویش باشیم‌، مسلماً فرهنگ‌ و اصالت و اندیشه مان پیشرفت خواهد کرد، نهایتا وقتی خودمان به ارزش ها و شخصیت و‌اصالت خودمان احترام گذاشته و ارج نهیم ،سلامت جامعه و فرهنگ مان حفظ خواهد شد .

اما اگر به فرهنگ و سلامت جامعه و اندیشه اجتماع توجه نکنیم و از اصول و‌هویت مان فاصله بگیریم ، به طرف زوال و نابودی ارزش ها و هویتمان پیش خواهیم رفت و شاهد آسیب های وحشتناک فرهنگی و اجتماعی خواهیم بود؛ اعتیاد ، دزدی ، جنایت ، فحشاء و دیگر رفتار های ناهنجار اجتماعی از جمله آسیب هایی ست که می تواند چنان ویرانی ای در اجتماع و مردم ایجاد کند که دیگر نتوان آن را تا سال ها بازسازی کرد .

در همین رابطه

البته ریشه این فاجعه را نیز می توان علاوه بر نقش مؤثر محیط خانواده در تربیت صحیح و یا غلط ،در مشکلات اقتصادی و فقر و بیکاری هم‌ جستجو نمود که صد البته فقر فرهنگی را هم شامل خواهد شد ، و چه بسا کسانی که از وضعیت مالی و رفاه اقتصادی خوبی هم برخوردارند به دلیل نداشتن فرهنگ صحیح رفتاری ، به آسیب های اجتماعی که اشاره شد روی می آورند ، در حقیقت یک گروه از افراد به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی روی به ویران کردن فرهنگ‌جامعه می آورند و گروه دیگر به دلیل فرهنگ اشتباه و آسودگی و رفاه زیاد دست به تخریب فرهنگ و ارزش های جامعه می زنند ؛

بایستی جامعه شناسان ما دست به کار شوند و دلسوزی به کار برده و عمق فاجعه در جامعه را در یابند ، و این مسئله بایستی به درستی بررسی شود تا بتوان به اصلاح هویت و فرهنگ جامعه‌‌ پرداخت . زمانی جامعه آگاه خواهد شد و در حقیقت به آگاهی فرهنگی و اجتماعی خواهد رسید که افراد آن در مسیر رشد آگاهی و شناخت به اصل خود قدم برداشته و به نوعی زیبایی رفتار رسیده باشند تا در سایه امن اخلاق و رفتار صحیح و‌مطلوب اجتماعی زندگی کرده و به زیباشناسی دست یابند ،و این زیباشناسی در رفتار زمانی تحقق پیدا می کند که ما خودمان مروج این آگاهی و شناخت در جامعه باشیم .

شهراد شاهرخی طهرانی
تحلیلگر مسائل اجتماعی

مطالب مشابه