تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

۹۲٫۵ درصد آب کشور در کشاورزی هدر می رود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان گفت: میزان مصرف آب در بخش های مختلف در ایران نیز به این گونه است که بیشترین مصرف با ۹۲٫۵ درصد در بخش کشاورزی است و همچنین در بخش شرب و صنعت نیز به ترتیب ۶ و ۱٫۵ درصد مصرف می‌شود.

ایرج حیدریان افزود: مصرف آب در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته ۳۰ درصد است و بخش عمده‌ای از آب در بخش صنعت شان مصرف می‌شود.

میزان مصرف آب در بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته ۵۹ درصد و میزان مصرف آب در بخش شرب نیز ۱۱ درصد است.

وی، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه را نیز ۸۲ درصد عنوان کرد و گفت: در کشورهای در حال توسعه، تنها ۱۰ درصد از آب در یخش صنعت و ۸ درصد نیز در بخش شرب مصرف می شود و بر عکس کشورهای توسعه یافته، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بسیار بالاست.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان اضافه کرد: میزان استاندارد جهانی مصرف آب در بخش های مختلف در جهان، در بخش کشاورزی، ۷۰ درصد، شرب ۱۰ درصد و صنعت ۲۲ درصد است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف آب در استان سمنان نیز در بخش کشاورزی مصرف می شود، گفت: میزان مصرف آب در استان سمنان در بخش کشاورزی، ۸۶ درصد، در بخش شرب ۹ درصد و در بخش صنعت ۵ درصد است.

مطالب مشابه