تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

اخلال گران دولتی

کسانی به سمتهای جدیدی منصوب شده اند که کور میکنند اما شفا نمیدهند

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی

چنانچه در سیاستها و روشهای خود تغییر اساسی ایجاد نکنید و باز هم بخواهید با همین فرمان و با همین سکان کشتی دولت دوازدهم را فرماندهی و آنرا در این دریای پر تلاطم هدایت نمائید بطور قطع کشور را از رکود مطلق وارد فاز خطرناک بحران خواهید کرد!!