تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

ارتباط صنعت و دانشگاه

با یک عربده کشی اقتصاد مملکت به هم می‌ریزد!

این وضعیت کنونی اقتصاد ناشی از اشتباهات ما است

 دکتر محمود نیلی‌احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران : در روزگارانی ایران یکی از کشورهای صادرکننده محصولات صنعتی در منطقه بوده است. نیلی با تاکید بر اینکه در زمانی ایجاد کارخانه‌های ذوب‌آهن بعنوان شاخص صنعتی شدن در دنیا مطرح بود، گفت: ایران صاحب…