تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

اقتصاد سلامتی

اثرات تراریخته بر اقتصاد سلامتی

تراریخته چطور اقتصاد و سلامتی جامعه را متحول می‌کند

پنبه تراریخته هند را به قطب پنبه جهان تبدیل کرد. پرسش این است که چه کسانی از تکرار این تحول درباره کشورمان هراس دارند؟