تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

اوراق تجاری

۲۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی فقط در دو ماه

بیش از دو میلیون فقره چک به ارزش 22.8 هزار میلیارد تومان در دو ماهه اول سال 1397 برگشت خورده که از لحاظ تعداد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 8.8 درصد کاهش داشته است. ولی از نظر ارزش به میزان 9،1 درصد رشد را نشان می دهد.