تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

بیت المال

برداشت از بیت المال برای جبران تخلفات موسسات مالی

چه کسی دستور چنین برداشتی را از بیت المال را داده؟

عبدالله رمضان زاده نوشت: حدود 20 هزار میلیارد توامان بابت جبران تخلف موسسات مالی پرداخت شده است و گفته می‌شود این رقم 14 درصد پایه پولی را افزایش داه و نتیجه آن تورم شدید سال جاری است.