تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

تحریم اقتصاد

بدون فروش نفت ایران چرا باید در برجام بماند؟

در گفتگو با ریچارد نفیو طراح تحریم های ایران در دوران اوباما

«ریچارد نفیو» عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا و کارشناس امور تحریم ها و امنیت بین الملل و عدم اشاعه تسلیحات در وزارت خارجه آمریکا و محقق دانشگاه کلمبیای آمریکا است. از نفیو به عنوان طراح اصلی تحریمهای ایران در دولت «باراک اوباما»…