تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

تفکر لیبرال

چرا ما به توسعه نمی‌رسیم؟

من همزمان با کاندیداتوری آقای روحانی در سال 1392 معتقد بودم نهاد ریاست‌جمهوری محدودیت‌های فراوانی دارد و توان تغییر در سیاست‌ها را ندارد.