تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

تولید ثروت

ثروت شادی نمی‌آورد اما ثروتمند بودن بهتر است

در کشورهای بسیار فقیر، جایی که فقر، تهدیدی برای خود زندگی به‌حساب می‌آید، ثروتمند بودن تا حد زیادی شاد بودن را پیش‌بینی ‌می‌کند. اما‌ در کشورهای ثروتمندتر، جایی که تقریبا همه از یک شبکه ایمنی پایه برخوردار هستند، افزایش ثروت تاثیر اندکی بر…

چرا ما به توسعه نمی‌رسیم؟

من همزمان با کاندیداتوری آقای روحانی در سال 1392 معتقد بودم نهاد ریاست‌جمهوری محدودیت‌های فراوانی دارد و توان تغییر در سیاست‌ها را ندارد.