تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

رضایت از زندگی

ثروت شادی نمی‌آورد اما ثروتمند بودن بهتر است

در کشورهای بسیار فقیر، جایی که فقر، تهدیدی برای خود زندگی به‌حساب می‌آید، ثروتمند بودن تا حد زیادی شاد بودن را پیش‌بینی ‌می‌کند. اما‌ در کشورهای ثروتمندتر، جایی که تقریبا همه از یک شبکه ایمنی پایه برخوردار هستند، افزایش ثروت تاثیر اندکی بر…