تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

رفاه کارگران

صدور بن کارت رفاهی برای خانوارهای کارگری

ضرورت بازنگری دستمزد در شورای عالی کار

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به منظور بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری در شرایط فعلی، پیشنهاد صدور بن کارتی برای کمک به رفاه کارگران را مطرح کرد.