تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

روزنامه جمهوریت

آیا زلزله ای در اقتصاد ترکیه به وقوع خواهد پیوست

دوغو پرینچک رهبر حزب وطن و نامزد این تشکیلات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری

پرینچک چندی پیش نیز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: استقراض و وام گرفتن از خارج سیاستی اشتباه بوده و امروز اقتصاد ترکیه در باتلاق بدهی گرفتار شده است. وی بیان کرد: ترکیه وارد یک دوره بسیار سخت شده است و مشکلات بزرگی نیز پیش روی کشور خواهد…