تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

ساخت و ساز مسکن

وزیر مسکن: امضافروشی در نظام مهندسی بیداد می‌کند

لایحه جامع نظام‌مهندسی را به دولت داده‌ایم

وزیر راه و شهرسازی گفت: بعضاً در یک نظارت اسم 300 مهندس قرار دارد، معلوم است که در این فرآیند امضافروشی دارد فریاد می‌کشد. مشکل اول مهندسی در ایران تعارض منافع است و کسی به جنگ این قضیه نرفته است.