تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

سیاستهای ارزی

اختصاص منابع ارزی به کالاهای غیراساسی

نتیجه سیاستهای غلط ارزی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سه ماه در برابر ایجاد بازار ثانویه ارز مقاومت کرد و همه کالاها از جمله کالاهای لوکس با ارز ۴۲۰۰ وارد شد و۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی به واسطه سیاست غلط ارزی دولت به کالای غیر اساسی اختصاص…