تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

شرکتهای اروپایی

امید ایران به دور زدن تحریم‌ها با فناوری دیجیتال

برگزاری نشست همکاری های اقتصادی ایرام و اروپا

در نشستی که مقامات بلندپایه ایرانی و مدیران شرکتهای اروپایی حضور داشتند یکی از مهم ترین موضوعات و گفتگوها در این نشست حفظ توافق هسته ای ایران و دورزدن تحریم های جدید آمریکا در راستای ادامه حضور شرکت های اروپایی در ایران بود.