تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

شورای عالی مبارزه با پولشویی

پول کثیف ۱۲ درصد نقدینگی کل کشور!

ادعای یک متخصص در داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در شبکه‌های بانکی

آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ارائه کردند.