تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

صنعت نفت

در حوزه های اقتصاد و صنعت نیاز به یک خانه تکانی جدی داریم

یادداشت دکتر حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی

علاوه بر سیاسی‌کاری مسئولان که کشور به شدت از آن آسیب دیده است، از مدیران دولتی که فهم درستی از اهمیت فناوری و روش‌های درست صاحب آن شدن را ندارند و خودباور نیستند، ضربه‌های زیادتری خورده‌ایم.