تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

طبقه

رشد کارمندی و افول کارگری

بررسی وضعیت قشری نوظهور در اقتصاد ایران

رشد غیرمنطقی بخش خدمات آن هم برای کشوری همچون ایران که به لحاظ مراتب توسعه‌ای جزو کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آید، اتفاقی نادر در نوع خود است؛ چرا که این رشد اساسا ناشی از به کارگیری یا تولید تکنولوژی‌های پیشرفته (همانند کشورهای توسعه…