تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان
فهرست خبرهای مرتبط با:

پرورش ماهی در دریا

آغاز پرورش ماهی در ساحل چابهار

انتقال و ذخیره سازی بیش از 56 هزار قطعه بچه ماهی از نوع «سوف دریایی» در قفس های نرسری در بندر چابهار زمینه ساز آغاز عملیات پرورش ماهی در سواحل دریای عمان(مکران) در محدوده این بندر شد.