خبر متوقف نمی شود و دانستن حق شماست!
بایگانی مطالب یک گروه

اخبار حمل و نقل

بررسی مشکل کامیون‌داران در دومین نشست با وزارت کار

مشکلات رانندگان و کامیون‌داران در نشست دوم کمیته بررسی مشکلات کامیون داران مورد…

در نشست اول بررسی مشکلات کامیون داران در هفته گذشته نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی رانندگان حضور داشتند و گزارشی از مطالبات خود را ارائه دادند.