خبر متوقف نمی شود و دانستن حق شماست!
بایگانی مطالب یک گروه

اخبار صنعت و معدن

فرصت‌ها و تهدیدهای جدید در بخش معدن

خروج آمریکا از برجام و وضع عوارض صادراتی چه نتایجی را با خود به همراه دارد؟

با خروج ترامپ از توافق هسته‌ای ایران،‌سرمایه‌گذاران در اقصی نقاط دنیا به بررسی اثرپذیری بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از موضوع تحریم‌های جدید آمریکا پرداخته و در این رابطه گزارش‌هایی ارائه شده که فصل مشترک اکثر این گزارش‌ها موثر بودن نسبی…