تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

رشد مصرف دولتی ۳٫۵ برابر مصرف بخش خصوصی

ریخت و پاش های دولتی تمامی ندارد

بر اساس آمارها طی پنج سال اخیر مصرف بخش دولتی با بیش از ۱۷ درصد افزایش از ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۶۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسید؛ در حالی که رشد مصرف بخش خصوصی طی دوره مذکور تنها ۴٫۷ درصد بود. هزینه مصرف نهایی بخش دولتی طی پنج سال اخیر همواره رشد مثبت داشته و در سال گذشته با ۳٫۹ درصد رشد از ۶۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۶۹٫۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر در آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ آمارهای قابل توجهی درباره رشد مصرف نهایی بخش دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.

هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی شامل جبران خدمات، خرید کالاهای مصرفی، اجاره و استهلاک در چهار بخش شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت، سازمان تامین اجتماعی و کل بخش دولتی است.

بر اساس گزارش تحولات اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نتایج مقدماتی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ معادل ۳٫۷ درصد بوده که همزمان با این اتفاق؛ رشد هزینه مصرف نهایی بخش دولتی ۱٫۴ درصد بیشتر از رشد مصرف نهایی هزینه شده توسط بخش خصوصی است.

بر اساس آمارها طی پنج سال اخیر مصرف بخش دولتی با بیش از ۱۷ درصد افزایش از ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۶۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسید؛ در حالی که رشد مصرف بخش خصوصی طی دوره مذکور تنها ۴٫۷ درصد بود.

آمارها نشان می‌دهد طی پنج سال اخیر معمولا نرخ رشد مصرف بخش دولتی بیشتر از مصرف بخش خصوصی بوده است.

بررسی آمارها طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد در قسمت هزینه مصرف نهایی بخش دولتی بیشترین رشد خود را در سال ۱۳۹۴ معادل ۴٫۸ درصد داشته و از سوی دیگر طی دوره مذکور بخش خصوصی بیشترین کاهش مصرف را در همان سال معادل ۳٫۵ درصد داشته است.

هزینه مصرف نهایی بخش دولتی طی پنج سال اخیر همواره رشد مثبت داشته و در سال گذشته با ۳٫۹ درصد رشد از ۶۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۶۹٫۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی طی پنج سال اخیر در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ با رشد منفی مواجه بوده اما در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۲٫۵ درصد رشد داشته که کمتر از رشد بخش دولتی است.
نمودار رشد مصرف بخش دولتی

منبع تجارت نیوز
مطالب مشابه