تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

مالیات بر تولید ۵ درصد کاهش می یابد

رئیس سازمان امورمالیاتی از کاهش مالیات عملکرد بخش تولید از ۲۵ به ۲۰ درصد خبر داد و گفت: در این رابطه پیشنهاداتی به مجلس ارایه شده که مستلزم طی کردن مراحل قانونی است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر ، سیدکامل تقوی نژاد در یک نشست خبری که امروز برگزار شد به خبرنگاران گفت: طبق برنامه ریزی ها در سال جاری، مالیات عملکرد بخش تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت

.

در همین رابطه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: پیشنهاداتی به دولت ارائه کردیم که البته این مساله مستلزم سیر مراحل قانونی در مجلس است.

مطالب مشابه